Voor alle technische vragen kunt u tijdens de uitvoering van het groot onderhoud terecht bij de uitvoerder van Van Wijnen.
Wilko Korthouwer kunt u bereiken op telefoonnummer 06-82733230

Voor technische klachten die niets met het project te maken hebben of voor verhuizing of verandering in gegevens huurder kunt u terecht bij: Jansen Beheer 026-3636058.

Klankbordgroep is samengesteld voor de duur van het project, bij de oplevering van de eerste woning wordt deze ontbonden. De Klankbordgroep is in het leven geroepen om uw deelname en stem in het gehele verduurzamingsproces mee te nemen. De Klankbordgroep geldt als spreekbuis voor u als bewoner. Zij zijn uw ogen en oren in de wijk, maak hier gebruik van en laat uw stem via hun horen zodat wij samen met u tot een succesvol project kunnen komen.

HBV is opgericht voor u als huurder, om uw belangen te behartigen naar de verhuurder toe. Zij zijn de spreekbuis tussen de bewoners en RVG. Ook helpen ze tijdens het verduurzamingsproject met beleidszaken. Na het project blijft de HBV voortbestaan, zij staan los van het project.

Asbest is een natuurlijk product en bestaat uit hele kleine vezels. Asbest is een verzamelnaam voor verschillende mineralen die een aantal nuttige eigenschappen hebben: sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Vanwege deze goede eigenschappen is asbest vooral na 1945 veel verwerkt in verschillende (bouw)materialen. De effecten van asbest op lange termijn voor de gezondheid werden pas jaren later bekend. Sinds 1983 wordt asbest daarom nauwelijks meer gebruikt. Het is sinds 1993 zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.

Wij verwijderen de eventuele aanwezige asbesthoudende stoffen in uw woning op een manier waarbij uw en onze gezondheid niet in gevaar komt.

De vloer en de muurtegels worden vernieuwd, er wordt een nieuwe toiletpot met eventueel een fonteintje met kraan geplaatst.
U kunt er ook voor kiezen om een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren.
Het keukenblok wordt vervangen en achter het keukenblok wordt opnieuw getegeld. Ook kan worden gekozen om een inductiekookplaat met kastje te installeren.
U kunt er ook voor kiezen om een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren.

De tegels worden vernieuwd en er wordt nieuw sanitair en garnituur geplaatst, optioneel kunt u een douche scherm laten plaatsen.  U kunt er ook voor kiezen om een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren.

In dat geval kan het zo zijn dat er een aantal dagen geen werkzaamheden in uw woning plaatsvinden. U kunt de werkzaamheden met de dagen dat wij in uw woning werken terugvinden in de Planning.

Wij raden u aan om uw kostbaarheden, kwetsbare spullen en elektronische apparatuur op te bergen op een veilige plaats of deze goed af te dekken. Schade kan gemakkelijk ontstaan. Een inboedelverzekering dekt de schade aan uw spullen in huis, maar voorkomen is natuurlijk beter. Afdekfolie en dozen krijgt u van ons.

Voor schade aan uw eigendommen die niet door uzelf tijdig zijn weggehaald, kunt u RVG of Van Wijnen niet verantwoordelijk houden of aansprakelijk stellen.

Wanneer er op uw eigen verzoek extra werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn wij niet gebonden aan het aantal werkdagen waarin de projectwerkzaamheden afgerond moeten zijn. Tenzij de uitvoerder dit anders met u bespreekt.

De medewerkers van de aannemer zijn gewend om te werken in woningen in bewoonde staat. Wij houden rekening met u als bewoner. Ook gaan wij voorzichtig om met uw eigendommen. Als u klachten heeft dan horen wij dat graag.

Wij werken volgens de volgende gedragsregels:

  • Medewerkers en bouwpartners van de aannemer zijn te herkennen aan bedrijfs het kleding van Van Wijnen.
  • Alle werknemers en bouwpartners van de aannemer kunnen zich legitimeren.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van een radio in en om de woning.
  • Er mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden in de woningen.
  • De werknemers van de aannemer en haar bouwpartners mogen geen gebruik maken van het toilet in de woningen.
  • Na afloop van de werkzaamheden in de woning wordt de woning bezemschoon achtergelaten.
  • Wij doen er alles aan om schade te voorkomen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw spullen. De looproutes en ruimten waarin wordt gewerkt dekken wij af met stucloper.

Mocht het toch voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent of dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade is ontstaan in uw woning of aan uw eigendommen, dan adviseren wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de uitvoerder en/of bewonersconsulent, zodat wij in overleg met u naar een geschikte oplossing kunnen zoeken.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat. Uiteraard doen wij er alles aan om dit te voorkomen. Als er onverhoopt toch schade ontstaat aan uw eigendommen door ons toedoen, dient u dit binnen 24 uur te melden bij de uitvoerder. Hij vult dan samen met u een schaderegistratieformulier in.

De aannemer probeert de schade altijd eerst zelf af te handelen en zo mogelijk te herstellen. Mocht dit niet lukken, dan neemt de uitvoerder contact met u op om te kijken naar alternatieve oplossingen. In geval van schade aan uw inboedel dient u dit tevens te melden bij uw eigen verzekeringsmaatschappij*. Indien uw eigen verzekeringsmaatschappij de schade aan uw inboedel niet in behandeling neemt, nemen wij de schade in behandeling na ontvangst van de afwijzing van uw verzekering.

* Het is in Nederland niet verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. U bepaalt zelf of u uw spullen wilt verzekeren. Het is echter wel aan te raden om een inboedelverzekering te nemen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw inboedel, dan kan dit vervelende financiële gevolgen hebben.

Vermissing

Als u iets mist uit uw woning, moet u hiervan altijd een proces-verbaal bij de politie laten opmaken. Nadat u dit heeft gedaan, moet u de vermissing ook schriftelijk, vergezeld van een kopie van het proces-verbaal, melden bij onze uitvoerder. Hiervoor gebruiken we ook het schaderegistratieformulier. De uitvoerder geeft deze melding ook door aan de projectmanager van RVG.

Apparaten met permanente stroom

Houdt u rekening met apparaten die permanent voeding nodig hebben (vriezers, koelkasten, enz.). Denk hierbij ook aan het gebruik van een pc (bij stroomuitval zijn bestanden weg). Bedorven etenswaar, gecrashte pc’s enz. worden niet vergoed.

​Wij starten in maart 2022 met de werkzaamheden op de Braamberg in september 2022 starten we ook op de Schuttersberg. De precieze route ontvangt u zodra deze definitief is voor uw wijk.

​U heeft een brochure ontvangen met alle informatie en u kunt de modelwoning bezichtigen. Voor het bezichtigen van de modelwoning kunt u een afspraak inplannen bij de bewonersconsulent.

We hebben met u afgesproken dat wij de huur tijdens het verduurzamingsproject niet zullen verhogen. Als echt alles klaar is en nadat de laatste woning in het gehele project is opgeleverd, dan zal er in dat jaar, meestal per 1 juli alleen een inflatie verhoging op de huur worden toegepast. U zult hier waarschijnlijk niets van merken in uw portemonnee, want door de energieverbetering van uw woning naar Label A gaan uw maandelijkse energielasten naar beneden! Voorts zal er pas vanaf 2030 weer op de normale manier de huur worden aangepast.

Vroeger kon je binnen de vereniging doorstromen, maar bij RVG kan dat straks alleen nog op de Schuttersberg en niet meer op de Braamberg.
Alle vrijkomende woningen worden tijdens het verduurzamingsproject gebruikt als modelwoning of tijdelijke wisselwoning. Na het project worden de modelwoningen en tijdelijke wisselwoningen op de Braamberg verkocht en de modelwoningen en tijdelijke wisselwoningen op de Schuttersberg worden dan weer doorverhuurd. U kunt aan de beheerder Th. Jansen beheer kenbaar maken of u in de toekomst wilt doorstromen naar een woning op de Schuttersberg; email: beheer@thjansenbeheer.nl

U kunt op deze website terecht voor informatie. U ontvangt ook een bewoners brochure hierin staat precies wat wij gaan doen in uw woning. Ook krijgt u nog een bezichtiging in de modelwoning waar u alles kunt bekijken.

In november 2021 kunt u de modelwoning komen bekijken op de Braamberg. In januari 2022 start de bouw, de planning waar we beginnen en wanneer wij bij u starten hoort u in november. Op de Schuttersberg kunt u in januari 2022 de modelwoning komen bekijken. In het tweede kwartaal 2022 start de bouw, de planning waar we beginnen en wanneer wij bij u starten hoort u in januari 2022. Het project is begin 2023 in beide wijken afgerond.

Wij zijn voor de verduurzamingwerkzaamheden ongeveer 15 dagen in en aan uw woning aan het werk. Mocht er bij u ook een keuken, badkamer of toilet worden vernieuwd komen hier nog dagen bij. Voordat we bij u aan de slag gaan weet u precies waar u aan toe bent.

Het is niet de bedoeling dat wij uw huis helemaal leeg gaan halen. Als er heel veel spullen staan op de plekken waar wij werkzaamheden moeten uitvoeren hebben wij opslag capaciteit. In uw wijk komen kleine containers waar u tijdelijk uw spullen kan opslaan. Indien u hulp nodig heeft met overbrengen van uw spullen kunnen wij u daarbij assisteren.

Dit project wordt uitgevoerd in bewoonde staat. Dat betekent dat u in de woning kunt blijven. Mocht er een situatie zijn dat dit niet kan dan kunt u dit met Annemarie de Boer bespreken en zoeken we een gepaste oplossing.

Wij zorgen voor een werkplek, op een later tijdstip ontvangt u hierover meer informatie.

De huiskamer bevindt zich op de Passavantlaan 52 en is elke werkdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur.

Wij zorgen dat er altijd een werkend toilet is in de woning. Er worden douche faciliteiten geplaatst in de wijk, als uw badkamer wordt vernieuwd kunt u hiervan gebruik maken.

Er worden faciliteiten geplaatst in de wijk met een wasmachine, als u tijdens de werkzaamheden geen gebruik kan maken van uw wasmachine kunt u hier terecht.

Wij nemen alles met u door en laten u weten waarmee wij kunnen helpen. Ook zorgen wij dat er een klusbedrijf meewerkt die tegen een kleine vergoeding ook kan helpen met dingen die u extra zou willen laten doen.