Informatie voor woningzoekenden

Woningen Braamberg en Schuttersberg

Woningen waarvan de huur is opgezegd, of wordt opgezegd, worden gereserveerd en in de periode van verduurzaming ingezet als logeerwoning en/of modelwoning.

Voor de Braamberg geldt dat de logeerwoningen na de verduurzaming worden verkocht.

Voor de woningen op de Schuttersberg geldt dat de logeerwoningen na verduurzaming weer worden verhuurd. Men kan zich hier voor laten inschrijven op de wachtlijst bij Th. Jansen Beheer B.V. Er wordt een wachtlijst gehanteerd om de beschikbare woningen zo goed en zo eerlijk mogelijk te verdelen. Om op de wachtlijst te komen verzoeken wij u een e-mail te sturen aan m.bune@thjansenbeheer.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, het aantal gezinsleden en de reden voor verhuizing. Dit kan ook per post naar Th. Jansen Beheer B.V. Brinkweg 3, 6991 JN Rheden.