Werkzaamheden bij u thuis en het coronavirus

We stemmen van tevoren ons bezoek met u af. Hiervoor bellen we u. Tijdens ons bezoek hanteren we de richtlijnen van het kabinet, het RIVM, de GGD en het Protocol Samen veilig doorwerken van Bouwend Nederland. Dat betekent het volgende:

Hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor bewoner(s) en onze vakmensen

 • 1,5 meter afstand houden.
 • Geen handen schudden.
 • Minimaal 6x per dag handen wassen met water en desinfecterende zeep.
 • In de binnenkant van de ellenboog hoesten en niezen.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en na gebruik weggooien.

Dit doen onze vakmensen verder

 • We rijden apart. ​
 • We drinken geen koffie samen met u.
 • Bij milde klachten blijven we thuis.
  Ook wanneer iemand binnen het gezin ziek is.

Wat we verder van u vragen

 • Heeft u milde klachten, zoals keelpijn, hoesten, verkouden, koorts (>38 graden)? Neem direct contact op met uw bewonersconsulent.
 • Doe dit ook als u géén klachten heeft, maar wel in contact bent geweest met iemand die met het coronavirus besmet is (geweest).
 • Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom coronavirus? Stel ze gerust! We maken het onderwerp graag bespreekbaar.

Tot slot

Vanwege de coronamaatregelen kunnen werkzaamheden misschien langer duren dan eerder aan u gecommuniceerd. Ook zijn er voorlopig geen inloopspreekuren.

Wat is belangrijk om te weten voordat we gaan starten?

Kennismaking

Voordat we gaan beginnen komt de uitvoerder en de bewonersconsulent bij u langs om kennis te maken en uitleg te geven over de werkzaamheden. Uiteraard is er dan ruimte om vragen te stellen.

Toegang tot uw woning

U bent niet verplicht om tijdens werkzaamheden in uw woning te blijven. Wel vragen wij u om elke dag bij de start en het einde van de werkzaamheden in uw woning aanwezig te zijn. Mochten de werklieden tussendoor de woning verlaten dan blijft de deur openstaan. Dit is op uw eigen verantwoordelijkheid.

Het is mogelijk om een sleutel af te geven aan de aannemer. Als u dit wilt opent en sluit de aannemer de deur voor u. Hiervoor dient u een sleutelovereenkomst aan te gaan. Indien u dit wenst kunt u dat aangeven tijdens het huisbezoek.

De werktijden

De werkzaamheden in uw woning vindt plaats van 07.00 uur tot 15.45 uur.

Veiligheid op 1

Wij voeren werkzaamheden in en om uw woning uit. Op het gebied van veiligheid doen wij geen concessies. Omdat u in uw woning blijft gedurende de werkzaamheden, vraagt dit extra aandacht van zowel onze vaklieden als van u. Samen zorgen we ervoor dat de risico’s en de overlast voor u en uw medebewoners tot een minimum beperkt blijven.

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Tijdens de werkzaamheden zijn onze vaklieden met (scherpe) gereedschappen, trappen en materialen in en om uw woning aan het werk. Met name voor (jonge) kinderen en dieren is dit geen veilige omgeving. Wilt u ervoor zorgen dat zij niet in de buurt van de werkzaamheden komen?
 • Wij voeren de werkzaamheden volgens afspraak en zo netjes mogelijk uit. Toch kan er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden iets op de vloer liggen of tegen een wand staan wat er normaal niet ligt/staat. Heb daarom extra aandacht om niet te struikelen of te vallen.
 • Als vaklieden u wijzen op gevaren, doen zij dat voor uw veiligheid en gezondheid. Wij vragen u dan ook vriendelijk de instructies van de vaklieden op te volgen.

Veiligheid op de bouwplaats

De aannemer maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van hijs- en hulpmiddelen, zoals een mobiele kraan. Deze zijn nodig voor het aan- en afvoeren van materialen en het uitvoeren van de werkzaamheden aan de buitenzijde van de woningen. Tijdens de diverse (hijs)werkzaamheden is er een bouwveiligheidszone van kracht. Dit is een vrije zone die tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk is voor derden.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden zijn wij aanwezig in uw privésfeer en produceren wij stof en geluid. Wij begrijpen dat u hier niet op zit te wachten. Wij proberen deze overlast daarom met diverse maatregelen tot een minimum te beperken. Daarbij vragen om uw begrip voor de overlast die wij helaas niet kunnen voorkomen.

Houdt er rekening mee dat uw privacy minder is gedurende de werkzaamheden. In en om uw woning zijn verschillende vaklieden aan het werk. Aan het eind van elke werkdag ruimen wij zoveel mogelijk op.

Oordopjes
Het uitvoeren van de werkzaamheden geeft af en toe lawaai. Om de geluidsoverlast voor u te beperken ontvangt u van ons oordopjes.

Bescherming vloer en spullen

Op de plekken waar wij werken beschermen wij de vloer. De afgedekte vloerdelen moeten leeg blijven tijdens de dagen dat er in die ruimte wordt gewerkt. Van de aannemer krijgt u folie om uw spullen tegen het stof te beschermen. Aan het eind van de dag laten wij uw woning bezemschoon achter.

Wat vragen wij van u?

Om de vaklieden goed hun werk te laten uitvoeren, verwachten wij van u het volgende:

 • Zorg ervoor dat er de ruimte in de tuin en balkons vrij is van spullen. Dit geldt ook voor grotere aangebrachte voorzieningen als pergola’s, zonweringen en waslijnen. Alleen dan kunnen wij de werkzaamheden goed uitvoeren (zie tekening).
 • Wanneer de kozijnen en/of het glas moet worden vervangen, moet u 1,5 meter rondom het raamkozijn aan de binnenzijde van uw woning vrijmaken van spullen (zie tekening).
 • Als de keuken, toilet en/of douche vervangen worden, moeten deze ruimtes schoon en leeg zijn (inclusief eventuele verlichting).
 • Staan er planten, lampen, schuttingen of andere bouwsels tegen de gevel die u wilt bewaren? Zorg dan dat u deze voor de werkzaamheden weghaalt. Dit geldt ook voor versieringen die aan de gevel vastzitten en losstaande zaken in de tuinen.

Wij raden u aan het verplaatsen van de spullen niet op het laatste moment te doen. Heeft u vragen over welke ruimtes vrij dienen te zijn of kunt u uw meubels/apparatuur niet zelf verplaatsen? Vraag het de uitvoerder. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen spullen. De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij verplaatsing van uw spullen. ​

De aannemer maakt voor de werkzaamheden gebruik van uw water en elektra. In verband met de werkzaamheden is het mogelijk dat u tijdelijk geen elektra, gas en/of warm water ter beschikking heeft. Uiteraard lichten wij u hier vooraf over in.

Wij informeren u persoonlijk over de definitieve start van de werkzaamheden aan uw woning. Uiterlijk 2 weken voor start van de werkzaamheden komt de uitvoerder van de aannemer bij u langs. Hij activeert de planning in de app/website of overhandigt u de dagplanning met de definitieve startdatum.

De aannemer richt in overleg met de gemeente de bouwplaats in. Op de bouwplaats staan keten en containers voor de afvoer van bouwafval. Door de ruimte die hiervoor nodig is, is een gedeelte van de parkeerplaatsen tijdelijk niet bruikbaar. De bouwplaats en afvalcontainers zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en beschermen wij zo goed mogelijk tegen vandalisme en inbraak.

Bouwafval

RVG, de aannemer en de gemeente hebben goede afspraken gemaakt over de wijze waarop het afval van de bouw wordt verwerkt. We scheiden het bouwafval zorgvuldig en milieubewust. Schadelijke en minder schadelijke stoffen worden apart opgeslagen en afgevoerd.

Wij vragen u dringend om huisvuil en grofvuil niet in de containers voor bouwafval te gooien.

Ziet u iets verdachts?

Mocht u buiten werktijd iets verdachts zien op de bouwplaats, dan stellen wij het op prijs dat u dit meldt bij de Politie via telefoonnummer 0900-88 44.

Welke veranderingen mag u na de werkzaamheden aan uw woning uitvoeren?

Wilt u de woning zelf verder opknappen na uitvoering van de hierboven genoemde werkzaamheden, dan mag dat natuurlijk. Dit zijn zogenaamde ‘zelf aangebrachte verbeteringen’. Meer informatie kunt u opvragen bij Jansen Beheer.

Kleine veranderingen die eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden, hoeft u niet aan te vragen. Denk hierbij aan laminaat of het aanbrengen van nieuw behang.