Het terrein tussen de Jagersweg, Dennenweg, Hertenlaan en Schuttersbergplein was omstreeks 1918 geheel toegewezen aan de Woningbouwvereniging Voor Ambtenaren te Arnhem. Een strook langs de Dennenweg werd echter door de Centrale Woningstichting bebouwd met twee woonblokken. Het te bebouwen terrein werd in tweeën verdeeld door het Hazenpad. De WBVVA had al eerder een complex woningen laten bouwen in het noordelijke deel van het Sonsbeekkwartier. Net zoals de Braamberg is het complex de Schuttersberg ontworpen door de architect G. Versteeg.

De 76 gebouwde woningen in 1923 op de Schuttersberg werden kleiner en minder gedetailleerd uitgevoerd dan het complex de Braamberg maar zijn beduidend groter dan de meeste andere woningen in de wijk Geitenkamp. De woningen kregen opvallende, met rode pannen gedekte zadelkappen, ver overstekende brede goten en markante verspringende hoofd- en kapvormen. De meeste eindwoningen kregen twee volledige bouwlagen en platte daken en werden voorzien van erkers. Het aanzien van de lange rijen woningen werd verfraaid door de toepassingen van tot twee volledige bouwlagen opgetrokken beneden- en bovenwoningen.

In 1980 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden en omstreeks 2011 zijn de woningen onderhouden/gerenoveerd.

Sinds 2000 zijn de gemeente een gemeentelijke monument..

Het complex de Schuttersberg bestaat uit 76 woningen, verdeeld over 11 bouwblokken. Er zijn tien beneden- en bovenwoningen, tien Twee-onder-één-kapwoningen en 46 rijwoningen waarvan tien hoekwoningen. Het gebruikersoppervlak van de woningen varieert tussen de 49 en 95 m². Er zijn 11 verschillende woningtypes.

Adressen
Hazenpad 1-7
Hazenpad 2-8
Hertenlaan 1-57
Jagersweg 2-62
Schuttersbergplein 50-57